x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Actie in UMC's

Opstelling NFU maakt actievoeren onvermijdelijk

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liggen stil. Werkgevers blijven vasthouden aan hun voorstellen. Voorstellen die voor de vier werknemersorganisaties onaanvaardbaar zijn. De NFU heeft haar bod mooi verpakt, maar het levert de medewerkers van umc’s onvoldoende op. Daarnaast geeft de NFU geen prioriteit aan belangrijke thema’s als werkdruk en generatiebeleid.


Wat biedt de NFU?
De NFU komt met voorstellen die alleen maar verslechteringen bevatten ten opzichte van de huidige cao. Daarnaast biedt ze een loonbod van structureel 6,3% over drie jaar. Dat lijkt heel wat, maar als je bedenkt dat het per jaar zo’n 2% is, is het vergeleken met andere sectoren echt onvoldoende. Zeker in een tijd waar veel van werknemers wordt gevraagd en er personeelstekorten zijn, is het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn – en dus zal de NFU moeten investeren in de werknemers in umc’s.

Wat willen wij?
De NFU moet alle voorgestelde verslechteringen van tafel halen en de werknemers tegemoetkomen met een marktconforme loonsverhoging, een goede generatieregeling en gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen. Daarnaast willen we concrete afspraken om de werkdruk aan te pakken, zoals een compensatie voor het verschuiven van diensten binnen 24 uur op verzoek van werkgever, verruiming van de verlofregelingen en goede afspraken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarom is actievoeren nodig?
Er is nog geen zicht op een fatsoenlijk resultaat en dus is het nu aan de werknemers van de umc’s om een goede cao en loonsverhoging af te dwingen. In ieder umc wordt daarom een actiecomité gevormd, dat vóór de zomerperiode een werknemersbijeenkomst organiseert. Tijdens die bijeenkomst worden mogelijke acties besproken en krijgt u aanvullende informatie . Samen met u bepalen we het vervolg. Op basis van uw inbreng beslissen we welke acties we op welk moment inzetten. Zorg dus dat u de bijeenkomst in uw umc niet mist!

Actiecomité
Om een betere cao af te dwingen, is het noodzakelijk dat er goedlopende acties worden georganiseerd. Het is van cruciaal belang dat iedereen meedoet. Sluit u aan bij het actiecomité Cao UMC in uw ziekenhuis en kom naar de bijeenkomst in uw umc. Collega’s die niet lid zijn van een werknemersorganisatie, zijn ook van harte welkom. We staan samen voor goede arbeidsvoorwaarden én voor gezond en veilig werken.

Bonden

NFU

Werknemersorganisaties vragen een salarisverhoging van 3,5% vanaf 1 januari 2018, de ingangsdatum van
de cao, met een minimum van
€ 1.000 per jaar

Voor coassistenten een stage vergoeding van 317 euro (te indexeren bij salarisverhogingen)

 

De NFU biedt per 1 augustus 2018 een verhoging van 2,1 % en eenmalige uitkering van 450 euro bruto bij een volledig dienstverband

 

Een onkostenvergoeding van 100 euro bruto

 

Werknemersorganisaties stellen voor het huidige persoonlijk budget af te schaffen en naar keuze van de werknemer om te zetten in geld of tijd

 

Toekennen van structureel verhogen van de salarissen met 0,9%

 

Werknemersorganisaties stellen voor om te komen tot een generatieregeling. Dat is de zogenaamde 80-90-100% regeling. Dit houdt in dat een medewerker 80% van zijn dienstverband kan werken, met behoud van 90% loon en 100% pensioenopbouw

 

Onbespreekbaar

 

Werknemersorganisaties stellen voor de toelage TOD en BAD voor verrichte arbeid te verhogen.

Afspraken maken voor scholing- en ontwikkel activiteiten.

Uitbreiden opleidingsbudget voor niet-academische specialisten.

Extra vrije feestdag, door medewerkers zelf te bepalen

 

Onbespreekbaar