x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Cao onderhandeling UMC's vastgelopen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC zijn vastgelopen op 28 mei. De NFU hebben weliswaar een aantal verslechteringen ingetrokken, maar dat is nog lang niet voldoende om tot goede afspraken te komen. Het is tijd om samen in actie te komen!

Moeizame onderhandelingen

Zoals bekend, verliepen de onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC vanaf het begin moeizaam. Het voorstel van de NFU lag mijlenver af van de inzet van de werknemersorganisaties. Toen wij aangaven dat het voorstel van de NFU van te weinig ambitie getuigde, trok de werkgeversorganisatie haar oorspronkelijke inzet in en kwam met een nieuw voorstel; dat helaas alleen maar verslechteringen bevatte.

Geen respect

De werkgevers gaan in onze ogen respectloos om met hun personeel. Eenzijdig wil de NFU allerlei verslechteringen doorvoeren, terwijl het personeelstekort in de zorg torenhoog is en vacatures onvervulbaar zijn.

Inzet werknemers

Wij willen een marktconforme loonsverhoging, een goede generatieregeling, gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen en concrete afspraken over aanpak van de werkdruk. Zoals compensatie voor het verschuiven van diensten binnen 24 uur op verzoek van werkgever, verruiming van de verlofregelingen en goede afspraken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Actiecomités

Samen met onze leden willen we een goede cao UMC afdwingen.  Binnenkort komen de leden van de vakbonden in actiecomités bijeen om mogelijke acties te bespreken.  

Acties zijn nodig

Hartstikke jammer dat we eventueel actie moeten gaan voeren om de NFU te laten voelen dat het de hoogste tijd is om beter voor hun personeel te gaan zorgen en jullie binnenshuis te houden. Dat gebeurt nu te weinig en te laat. Door het enorme personeelstekort in de UMC’s lijden de werknemers al jaren onder torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat.