x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Verpleegkundigen stemmen massaal tegen eindbod cao UMC

Ruim 84% van de NU’91 leden werkzaam in een UMC wijst het door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gedane eindbod voor een nieuwe cao UMC af. De verpleegkundigen hebben er geen enkel vertrouwen in dat NFU  en de  afzonderlijke besturen van de UMC’s na het afsluiten van de cao opeens wel goede afspraken willen maken over:  werkdruk, generatiebeleid en verschoven dienstentoeslag. Verder zijn de verpleegkundigen van mening dat het eindbod teveel onduidelijk laat over een eventuele bovenwettelijke WW-uitkering, de transitievergoeding en het verzekeren van een derde WW-jaar.

Traject

Na een lang onderhandelingstraject - dat uiteindelijk heeft geleid tot een actietraject om te komen tot een nieuwe cao voor de UMC’s - heeft de NFU op 19 september een eindbod cao UMC’s gedaan. Dit eindbod is de afgelopen maand voorgelegd aan de NU’91-leden. Ook zijn er in alle acht UMC’s informatiebijeenkomsten geweest, waar leden vragen konden stellen om zo tot een afgewogen keuze ‘voor/tegen eindbod’ te komen.

Wat NU?

NU’91 bespreekt de afwijzing van het eindbod door haar leden op zeer korte termijn met de partijen binnen de CMHF (voor de onderhandelingen cao UMC’s is NU’91 bij deze koepel aangesloten). De positie die NU’91 in gaat nemen, is afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek. De verpleegkundigen kunnen er echter van verzekerd zijn dat het negatieve stemadvies van onze leden daarbij uitgangspunt en zwaarwegend is.

We gaan ervan uit dat we de NU’91 leden maandag 5 november a.s. verder kunnen informeren.