Vakbonden geweerd van cao-tafel ZKN

29.04.2015

Met de instemming van de achterbannen met het onderhandelaarsakkoord is vanaf 26 maart 2015 sprake van een nieuwe cao voor de medewerkers bij zelfstandige klinieken. Cao-partijen bij de Cao ZKN zijn werkgeversorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en Alternatief voor Vakbond (AVV).

Echter, deze cao is zonder betrokkenheid van de reguliere vakbonden NU’91, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en FNV Zorg & Welzijn en FBZ tot stand gekomen. Een deel van onze achterban werkt bij ZKN-instellingen. Om deze reden hebben we ons begin 2015 bij ZKN gemeld om als cao-partij over de nieuwe cao te onderhandelen.

ZKN ging echter niet in op dit verzoek. Omdat voortgang uitbleef waren we genoodzaakt de rechter in te schakelen om toegelaten te worden tot de lopende cao-onderhandelingen. Op 29 april 2015 zou een kort geding plaatsvinden. Intussen kwam echter de nieuwe Cao ZKN tot stand en is er geen juridische grond meer voor een kort geding.

Nu gebleken is dat ZKN niet met ons wil onderhandelen over een nieuwe cao, gaan we in overleg met onze leden en achterban om te bespreken hoe we ons verder sterk kunnen maken voor betrokkenheid bij de Cao ZKN. Om de werknemersbelangen te vertegenwoordigen van de medewerkers in ZKN-instellingen, gaan we ons voordat de nieuwe cao afloopt (januari 2017) in ieder geval opnieuw melden om aan het cao-overleg deel te nemen.

NU'91 leden werkzaam bij een zgn. ZKN-instellingen worden per brief verder geïnformeerd.