NU’91 blijft pal achter verpleegkundigen in de UMC’s staan

05.11.2018

en zegt lidmaatschap CMHF op 

NU’91 beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging wijst vandaag (5 november) het eindbod van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) voor een nieuwe cao UMC keihard af. Zoals eerder gemeld zei ruim 84% van de NU’91 leden ‘nee’ tegen dit bod.

Geen enkel vertrouwen

De verpleegkundigen hebben er geen enkel vertrouwen in dat de NFU en de afzonderlijke besturen van de UMC’s na het afsluiten van de cao opeens wel goede afspraken willen maken over: werkdruk, generatiebeleid en verschoven dienstentoeslag. Verder zijn de verpleegkundigen van mening dat het eindbod teveel onduidelijk laat over een eventuele bovenwettelijke WW-uitkering, de transitievergoeding en het verzekeren van een derde WW-jaar.

Consequenties

Voor de onderhandelingen cao UMC’s is NU’91 bij de koepel CMHF aangesloten. Deze koepel stemt in met het eindbod. NU’91 heeft daarom besloten het lidmaatschap van de CMHF op te zeggen. En staat daarmee pal achter de afwijzing van het eindbod door de verpleegkundigen.

Belangen verpleegkundigen

Natuurlijk blijft NU’91 de belangen van haar leden en de verpleegkundigen in de UMC’s optimaal behartigen. Dat gaan we onder andere doen aan de lokale overlegtafels en bij de besturen van de acht UMC’s.