x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen

Zorg algemeen

Wat is een cao?
Een CAO - Collectieve ArbeidsOvereenkomst - is een verzameling afspraken tussen werkgevers en vertegenwoordigers van de werknemers, de vakbonden. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. In een cao worden afspraken gemaakt over salaris, scholing, personeelsbeleid, verlofregelingen en andere arbeidsvoorwaarden.

Waarvoor geldt een cao?
Cao’s worden gesloten voor een onderneming (ondernemings-cao) of groep van ondernemingen (bedrijfstak-cao). In het laatste geval moeten de bepalingen die voor iedereen gelden door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend (AVV) worden verklaard. Daarmee worden de cao-bepalingen algemeen geldend recht.

Wat houdt een algemeen verbindend verklaring van een cao in?
Het is zowel voor een vakbond als een werkgeversorganisatie mogelijk om voor een afgesloten cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meestal gebeurt dat gezamenlijk. Het ministerie gaat dan bekijken welke bedrijven vallen onder de werkingsfeer van de desbetreffende cao. Ook wordt bekeken of partijen spreken namens tweederde van deze groep (om te bezien of het representatief is). Als een cao algemeen verbindend is verklaard, dan dienen alle onder de werkingsfeer vallende werkgevers zich te houden aan de desbetreffende cao. Dit biedt werknemers bescherming en daarom is het algemeen verbindend verklaren van een cao van groot belang.

Hoe komt de cao-inzet tot stand?
Het vertrekpunt van de cao-inzet ligt in het arbeidsvoorwaardenbeleid van NU’91. De conceptversie van de inzetbrief wordt opgesteld door de cao-onderhandelaar en vastgesteld door de leden voor wie de cao gaat gelden. Hiervoor staan verschillende wegen open: via de website, per e-mail, per brief of tijdens een (regionale) bijeenkomst. In veel cao’s is het de gewoonte dat bonden met een gezamenlijke inzet komen op basis van de inzetbrieven. Een gezamenlijke inzet kan namelijk de positie van de bonden ten opzichte van de werkgever verstevigen.

Nieuws van deze CAO

NU'91 op
je iPhone?

  • Nieuwsapp

    Altijd toegang tot de laatste nieuws- berichten.

  • Ontzorgje

    De app die je helpt ontzorgen.

NU'91 op
je iPhone?

Nieuwsapp

Altijd toegang tot de laatste nieuws- berichten.

De nieuws app van NU'91, met beroepsinhoudelijke en arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen.

Bekijk hier
ontzorgje

De app die je helpt ontzorgen.

De app die ontzorgt met een takenlijst, stappenteller, zaklamp en alarmknop in panieksituatie.

Bekijk hier