x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
CIZ sociaal plan en cao 2011
Op 6 december jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen werknemersorganisaties en het CIZ over het sociaal plan en de cao CIZ 2011. Het overleg over het sociaal plan is constructief verlopen. Het CIZ maakt naar aanleiding van het overleg een concept sociaal plan, dat 19 december 2011 nader wordt besproken. Het punt van de reiskosten staat ook op de agenda van de 19e.

Ten aanzien van de cao CIZ 2011 heeft CIZ aangegeven een eindbod te willen doen:
Over 2011 wordt - afhankelijk van hoeveel maanden men in 2011 in dienst is geweest bij CIZ en naar rato van het dienstverband - een eenmalige uitkering van maximaal 500,- (bruto) verstrekt. Bij deze eenmalige uitkering wordt geen relatie gelegd met het salaris, want het CIZ wil bij deze uitkering geen onderscheid maken tussen werknemers. Het CIZ gaf aan in december 2011 sowieso over te gaan tot uitbetaling van genoemde eenmalige uitkering aan haar werknemers. Over genoemd eindbod wordt de NU'91 leden werkzaam bij het CIZ per brief op de hoogte gesteld.