x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen


Actief lidmaatschap

NU….. zorgen voor activiteit!

Ben jij de vraagbaak voor collega’s als het gaat om regels rondom planning, toeslagen of andere arbeidsgerelateerde zaken? Maak je je druk om de posities van verpleegkundigen of verzorgenden in jouw organisatie? Dan ben jij dé persoon om actief lid van NU’91 te worden!

Onze actieve leden zijn de oren en ogen van NU’91 op de werkvloer. Dagelijks zijn er leden die zich op vrijwillige basis voor NU’91 sterk maken. Ze komen bijvoorbeeld op voor hun collega’s, praten mee over cao-onderhandelingen of geven NU’91 bekendheid op de werkvloer. Zonder deze actieve leden kunnen wij geen vuist maken!

Welke mogelijkheden voor actieve leden zijn er?

Vakbondsconsulent
De vakbondsconsulent is de meest actieve functie binnen NU’91. Je bent verantwoordelijk voor de eerstelijnsopvang binnen je organisatie voor individuele zaken die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden en beroepsinhoud. Een vakbondsconsulent is beschikbaar voor zowel leden als niet-leden. Je wordt wekelijks minimaal vier uur per week vrijgesteld van eigen werk om aandacht te besteden aan het begeleiden van collega’s, scholing door NU’91 en bijeenkomsten van de cao-klankbordgroep.

De vakbondsconsulenten komen vijf keer per jaar een hele dag bijeen. Tijdens deze dagen bespreken we inhoudelijke thema’s, juridische vraagstukken en krijg je vaardigheidstrainingen. Ook ontmoet je de vakbondsconsulenten uit andere organisaties en kan je met hen ervaringen uitwisselen.

Als vakbondsconsulent zit je automatisch ook in de cao-klankbordgroep.

Lid cao-klankbordgroep
Als lid van de klankbordgroep heb je een van de meest invloedrijke actieve rollen binnen NU’91. Je fungeert namelijk als sparrings- en gesprekspartner voor de onderhandelaar van de cao voor jouw sector. Met hen bespreek je de cao-onderhandelingen, maar ook de regelingen die voortvloeien uit de cao en andere zaken die binnen jouw sector relevant zijn. Voor elke cao die NU’91 vertegenwoordigt, is er een klankbordgroep. Je zit dus met allemaal andere collega’s uit Nederland die werkzaam zijn in dezelfde sector, vallende onder dezelfde cao. Sommigen van hen zijn alleen lid van de klankbordgroep en anderen hebben een dubbele rol en zijn ook als vakbondsconsulent actief.

De klankbordgroep komt zes dagdelen per jaar bij elkaar in Utrecht voor overleg. Tijdens cao-onderhandelingen is het contact intensiever, maar verloopt voornamelijk digitaal. Er zit voor de bijeenkomsten weinig tot geen voorbereiding aan vast, tenzij er onderhandelingen zijn en we overgaan tot acties. Tijdens de bijeenkomsten wordt er regelmatig gevraagd aan de leden van de klankbordgroep hoe zaken in de eigen organisatie geregeld zijn. Normaliter weet je dat uit eigen ervaring of door te praten met collega's of OR over het betreffende onderwerp.

OR-lid
NU’91 vindt het belangrijk dat haar leden in de ondernemingsraad van een organisatie vertegenwoordigd zijn. Een OR-lid wordt enerzijds gezien als professionele toetser van het organisatiebeleid, anderzijds zien wij de OR als een anticiperende gesprekspartner met bestuur en achterban. Strategie bepalen, rekening houdend met wet- en regelgeving, onderhandelen, communicatie met je achterban en de bestuurders; als OR-lid komt er veel op je af! Je staat er gelukkig niet alleen voor. We kunnen je helpen met het jezelf verkiesbaar stellen of als je al OR-lid bent, kan je met al je vragen en voor ondersteuning terecht bij ons Serviceloket in Utrecht.

Vind je het juist belangrijk om met OR-collega’s van andere zorgorganisaties in Nederland te sparren? Sluit je dan aan bij onze OR-klankbordgroep. Deze klankbordgroep komt vier keer per jaar bijelkaar. Aan de hand van door jullie bepaalde thema’s gaan we met elkaar in gesprek om kennis te delen, te netwerken en gebruik te maken van de kennis en kunde van NU’91.

Studenten/Jongeren
Het is voor NU’91 belangrijk te weten wat jongeren van een beroepsorganisatie en vakbond verwachten, wat hen bezighoudt en tegen welke problemen zij in hun werk aanlopen. Daarom roepen we je op om deel te nemen aan onze cao-klankbordgroep.

Kadertijd
Aan deze actieve functies zijn kaderfaciliteiten verbonden. Voor kaderleden is in alle cao’s van de zorgsector een regeling opgenomen dat zij gebruik kunnen maken van kaderdagen. Dat wil zeggen dat de werkgever vrije tijd ter beschikking stelt voor een kaderlid. Dit varieert van 25 tot 33 dagen per jaar en is nodig om de actieve functie als kaderlid uit te kunnen oefenen.

Wat kan je van NU’91 verwachten?
Wij organiseren voor onze leden scholingsdagen en andere bijeenkomsten om er voor te zorgen dat je kennis up-to-date blijft. Ook staat ons Serviceloket, de vrijwilligerscoördinator en de belangenbehartiger tot jouw beschikking. Gemaakte reiskosten worden vergoed door NU’91.

Wat verwachten we van jou?
Per functie zijn onze verwachtingen verschillend, maar als ambassadeur van NU’91 verwachten wij een positieve en actieve houding en een grote betrokkenheid bij je beroepsgroep. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden en ben je de schakel tussen jouw organisatie en NU’91. Regelmatig contact met NU’91 en het bijwonen van de bijeenkomsten en scholingsdagen is noodzakelijk om op de hoogte te blijven.

Neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator Eveline Baarsma voor meer informatie over de mogelijkheden om actief te worden binnen NU’91.
Telefoon: 030 - 296 41 44
Contactformulier